Allianz

Na zlecenie Tetris wykonaliśmy prace aranżacyjne powierzchni dla TUiR Allianz Polska S.A. w budyku biurowyym TOPAZ 1 w Warszawie.
Realizacja obejmowała prace demontażowe, instalacyjne, remontowe, aranżacyjne, montażowe i wykończeniowe.
Prace dityczyły istniejącej i funkcjonującej powierzchnibiura, co wymagało koordynacji prac w taki sposób, aby były one możliwie jak najmniej odczuwalne dla pracowników Allianz.

13 600 mkw

Warszawa