Madison

Gdańska galeria handlowa Madison zprzeszłą gruntowny remont, przy którym odpowiadaliśmy za prace wykonawcze.modernizacyjne pasażu, w tym
wymianę podłóg i sufitów, montaż oświetlenia.

3700 mkw

Gdańsk