Nasiśnij Enter aby Wyszukać

Neo-Świat Sp. J.

Rajmund Węgrzynek
Paweł Brodzik
Biuro Handlowe:
ul. Puławska 597
02-885 Warszawa

telefony:
+ 48 22 844 96 97
+ 48 22 844 33 13

fax:
+ 48 22 848 66 82

mail:
sekretariat@neo-swiat.com.pl

Numer KRS 0000278140
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Regon 016424035

t Twitter f Facebook g Google+